Hun producten op schadelijke chemicaliën en uitstoten te onderzoeken, aan de hand van tests door één van de vijf onafhankelijke Europese onderzoekcentra.
  Hun producten te produceren met milieuvriendelijke installaties.
  Samen te werken om alle milieuaspecten binnen hun productieproces voortdurend te verbeteren.
  De normen van hun installaties onophoudelijk te controleren.
  Voortdurend hun verplichtingen inzake schone lucht, zuiver water en recycling na te leven.
 
 

De voornaamste doelstelling van GUT is het optimaliseren van de productie- en recyclingprocedures, om mens en leefmilieu zo goed mogelijk te beschermen. Dit houdt in:

  • Zuinig gebruik van geselecteerde ruwe grondstoffen
  • Vermijden en verwerken van afval tot nieuwe grondstoffen
  • Luchtuitstoten beperken
  • Producten gebruiken die bijdragen tot het welzijn van de consumenten
  • Recycling vereenvoudigen
 
  Om het leefmilieu en de gebruiker beter te beschermen tijdens de levenscyclus van tapijt, werken de fabrikanten via professionele organisaties samen met de experts van leveranciers om de processen te verbeteren.
   
 
GUT: Tapijt getest voor een beter leefmilieu